Missie

Stichting Artum wil culturele, sociale en toeristische initiatieven in Friesland en in de directe omgeving daarvan financieel, promotioneel, praktisch en organisatorisch ondersteunen en initiëren.

Praktisch betekent deze missie dat Stichting Artum alle vormen van cultuur geuit in taal, muziek, theater of welke (klein)kunstuiting dan ook stimuleert, ondersteunt, uitvoert en/of organiseert. Evenals sociale en toeristische initiatieven in en ten bate van Friesland.

Financiering

Stichting Artum financiert haar activiteiten met:

  • Subsidies en donaties van particulieren, stichtingen, fondsen en overheidsinstellingen
  • Opbrengsten uit activiteiten
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten
  • Bijdragen van sponsoren
  • Alle andere verkrijgingen en baten

De stichting zet alle verkregen middelen in voor het realiseren van haar doelstellingen. De stichting heeft geen winstoogmerk.