Far wol freon Wûnseradiel: Omrop Fryslân 07 oktober 2010

Een deksels leuk interview bij Omrop Fryslân…