Gerealiseerd

1. Far wol freon Wûnseradiel

In 2010 heeft Stichting Artum het project Far wol freon Wûnseradiel succesvol afgerond. De gemeente Wûnseradiel hield op te bestaan en zou opgaan in de grote gemeente Súdwest-Fryslân. Als afscheid van de zelfstandige gemeente Wûnseradiel maakte Stichting Artum een uitgave met een verhaal over elk dorp uit de gemeente. In het boek zat een muziek-cd met daarop 26 liedjes. Elk lied was gewijd aan één van de dorpen. Bekijk het interview over het project bij Omrop Fryslân: Far wol freon Wûnseradiel: Omrop Fryslân 07 oktober 2010.

 

2. Poppodium Witmarsum

Poppodium Witmarsum wil hedendaagse kwaliteitsbands naar Witmarsum halen. Optredens van bands die landelijke bekendheid genieten hoeven niet beperkt te blijven tot grote steden. Ook in dorpen waar de mienskip zijn uiterste best doet het dorp levendig te houden, zijn optredens van topbands op hun plaats. Artum wil het organiseren en realiseren van dergelijke optredens ondersteunen. Juist jongeren spreekt deze activiteit aan en het zijn de jongeren die als eersten dorpen verlaten. Dat zou niet nodig zijn als er in hun dorp ook genoeg te beleven is.

Witmarsum is één van de grotere dorpen in het westen van Friesland. Vanaf de Afsluitdijk is het het eerste dorp dat je tegenkomt. Gemoedelijk leven 1800 inwoners samen in dit dorp vol rust en ruimte. Dat klinkt geweldig en dat is het ook, maar een groep jongeren houdt meer van drukte en vertier. Voor hen is Witmarsum te stil en te gezapig. Zij willen dat er wat te beleven valt.

Samen met een aantal enthousiaste muziekliefhebbers heeft Stichting Artum het project Poppodium Witmarsum ontwikkeld. Moderne, eigentijdse live muziek naar Witmarsum halen uitgevoerd door nationaal bekende bands. Dit project heeft hoge aanloopkosten, maar verdient steun. Wanneer bekend is dat er in Witmarsum popmuziek van hoge kwaliteit ten gehore wordt gebracht door vermaarde bands, dan weet een grote groep jongeren straks hun weg naar Witmarsum prima te vinden. Maar zo ver is het nog niet. We staan nu aan het begin van wellicht iets heel moois en iets heel groots. Met een aantal pilots willen we nagaan hoe groot de groep liefhebbende jongeren is die hiervoor warmloopt.

Artum heeft het eerste concert georganiseerd op 17 maart 2018 in de grote zaal van De Gekroonde Roskam. Tijdens deze Rock Show traden Raw Medicine op met bandleden die voorheen Herman Brood ondersteunden. Maar ook Moonshark samen met de vermaarde Bombitas betraden op 17 maart het podium.

Zodra dat weer kan, zal Stichting Artum nieuwe liveoptredens faciliteren in samenwerking met andere stichtingen en fondsen.

 

3. Duofiets voor September

In het woonhuis van September in Witmarsum wonen ouderen met geheugenproblemen. Ouderen die door hun ziekte niet meer thuis kunnen wonen en niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen. Deze groep bewoners is kwetsbaar en verdient warme en liefdevolle zorg. Hun wereld wordt kleiner en ze vergeten meer en meer.

Om ervoor te zorgen dat de wereld zo groot mogelijk blijft, heeft stichting Artum het initiatief genomen om voor de bewoners van September in Witmarsum een duofiets aan te schaffen, want September beschikt zelf niet over de benodigde financiële middelen. Stichting Artum vindt het zeer belangrijk dat de bewoners van September de beschikking krijgen over een duofiets en spant zich daarom in om financiële ondersteuning te verkrijgen om dit doel te bereiken.

De filosofie van September
In de woonhuizen van September wonen -zoals gezegd- mensen met geheugenproblemen, zoals de ziekte van Alzheimer en dementie, die niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen. Voor het wonen in een huis van September is een CIZ-indicatie zzp 4 of hoger nodig. September maakt kleinschalig wonen mogelijk, waarbij liefde, aandacht, betrokkenheid en gezelligheid voorop staan. September levert particuliere zorg voor een bredere groep dan alleen vermogende mensen. Zij doet dit door zaken slimmer te organiseren: minder management en meer mensen op de vloer.

Voor de meeste locaties geldt dat een inkomen uit AOW en een klein aanvullend pensioen of eigen vermogen, voldoende zijn. Dankzij de lage eigen bijdrage zijn de totale kosten vergelijkbaar met het verblijf in een regulier verpleeghuis. In tegenstelling tot andere particuliere initiatieven in de ouderenzorg is het wonen bij September daardoor bereikbaar voor nagenoeg iedereen.

Bij het leveren van zorg aan mensen met geheugenproblemen gaat September ervan uit dat de bewoners, maar ook de verwanten, het belangrijk vinden dat de eigenwaarde en de zelfredzaamheid zoveel mogelijk worden gestimuleerd. Bij September wonen veelal mensen die gezelligheid zoeken, die graag hun leven blijven voortzetten zoals zij dat gewend zijn. Met hulp, als dat nodig is.

Mensen hoeven niet meer te verhuizen. Ze vinden de zorg die ze nodig hebben, in welk stadium van dementie of andere geheugenproblematiek dan ook. De verzorging is volledig ingericht op alle fasen en biedt een veilige, warme en geborgen omgeving voor alle bewoners.

In Witmarsum bevindt zich ook een woonhuis van September, een plek waar het fijn wonen is. In het woonhuis wordt met elkaar geleefd, gekookt, een spelletje gedaan of bijvoorbeeld de was gevouwen. De gezellig ingerichte woonkamer heeft openslaande deuren naar de tuin en het terras, die op mooie dagen open staan. Gewoon, omdat elk mens het fijn vindt om de vrijheid te hebben naar buiten te gaan als het lekker weer is. Een warm en huiselijk gevoel.

Uiteraard zijn de woonhuizen voorbereid op de oude dag, maar wel zodanig dat de huiselijkheid niet verloren gaat door onnodige aanpassingen en hulpmiddelen. Een woonhuis is een thuis: de koffie staat klaar en er is een luisterend oor.

Waarom een duofiets?
Een duofiets is een heel mooi middel om 1 op 1 met een bewoner op een veilige manier naar buiten te gaan. Bewegen en genieten van de mooie natuur en omgeving. De mogelijkheid om misschien toch nog even langs familie en kleinkinderen te fietsen als die in de buurt wonen of naar een culturele activiteit. Gewoon lekker er op uit, even een andere omgeving, beweging, persoonlijke aandacht, stimuleren van alle zintuigen en eindigen met een ijsje op het terras. Voor velen zo gewoon, maar voor een bewoner van September heel bijzonder. Een duofiets zorgt er met andere woorden voor dat de bewoners sociale contacten ook buiten het woonhuis kunnen onderhouden.

Een duofiets is een variant op een tandem waarbij de beide personen naast elkaar zitten. Een duofiets wordt meestal uitgevoerd als driewieler, maar kan ook vier wielen hebben, desnoods zelfs maar twee wielen. Een van beide personen is de bestuurder. Een duofiets is een speciaal fietstype voor mensen met een verstandelijke handicap of een lichamelijke beperking. Samen met een begeleider kunnen bewoners van September op de duofiets heerlijk en vertrouwd naar buiten.

Bewoners van September verguld met hun duofiets
September wil het wonen in haar huizen bereikbaar houden voor een grote groep mensen met geheugenproblemen. Het aanschaffen van een duofiets kostte 8.500 euro en dat kunnen de bewoners zelf niet volledig betalen. Uiteraard dragen bewoners bij, maar om de duofiets te kunnen kopen, zocht Stichting Artum nog 5.000 euro ondersteuning. Stichting Artum heeft het project van de stichting Wonen in September om een duofiets aan te kunnen schaffen gefaciliteerd. Dit is gedaan door het aanbieden en inzetten van zijn deskundigheid op het gebied van subsidies. De Duofiets wordt bijna dagelijks gebruikt!