Bewaren van verhalen

Bewaren van Verhalen gaat over het vastleggen van kennis over oude ambachten die dreigen te verdwijnen. Stichting Artum wil graag dat de kennis over het vakmanschap dat nodig is voor de ambachten bewaard blijft voor latere generaties.

In dit project staan ambachten die verloren dreigen te gaan centraal. Met Bewaren van Verhalen wil de stichting de kennis over deze ambachten verzamelen, vastleggen en bewaren voor nu en later. Dat vastleggen doen we in een reeks boeken. Elk boek handelt over een ander ambacht en belicht het vakmanschap van andere vakmensen.

We hebben een enorme bewondering voor vakmanschap. Robuuste en weerbarstige materialen zijn voor vakmensen kneedbare middelen om de mooiste dingen van te maken. Hoe doen ze dat? Hoe bedenken ze de producten die vaak grote schoonheid uitstralen?
Authentiek vakmanschap, iets maken met je handen, kost tijd. Aandacht, passie en doorzettingsvermogen zijn nodig voor het vervaardigen van een kunststuk. “Knap bedacht, mooi gemaakt en wat een werk,” zeggen we vaak als het af is. Maar welk verhaal schuilt er achter deze producten. Wat is het verhaal van de vakman, wat is zijn passie, welk vakmanschap creëert de producten die hij met vakkennis en grote vaardigheid heeft gemaakt? Daar is Artum in het project Bewaren van Verhalen naar op zoek.

Steun ons in de zoektocht naar het verhaal achter het ambacht, in het vastleggen van het verhaal en in het onder de aandacht brengen van het verhaal van de vakman en zijn vakmanschap. Vakmensen verdienen het!

De ambachten die we willen beschrijven

Bouwers van houten schepen – 10 portretten van houtbouwers
Brug- en sluiswachters – als hun kunstwerken konden praten
Molenaars – leven van de wind
Van A naar B – het verhuisvak door de ogen van een verhuizer

De reeks boeken over ambachten die met uitsterven worden bedreigt zal in de loop der tijd langer worden. Suggesties voor onderwerpen zijn van harte welkom.

Bouwers van houten schepen – 10 portretten van houtbouwers

Het eerste boek uit de reeks ambachten gaat over 10 bouwers van houten boten. Wij zien een onwrikbare boom, houtbouwers zien daar planken voor een schip in. Zijn beoordelen de boom en weten welke plank geschikt is voor welk deel van het schip. Met hun vakkennis selecteren ze de grondstof voor sierlijke houten schepen. Glijden de schepen eenmaal van de helling af, dan zijn ze een lust voor ieders oog. De kracht van het ambacht!

Al eeuwen zijn er vakmannen die houten schepen bouwen en restaureren. Vaak doen ze dat op het oog zonder bouwtekening. Zijn zien het model al voor zich nog voordat de eerste plank is gezaagd. Eeuwen lang was hout dé grondstof voor het maken van schepen. IJzer, polyester en nog modernere middelen hebben hout steeds meer verdrongen. Maar ook nu hebben we nog vakmannen die het ambacht van houten schepen bouwen beheersen. Met vakmanschap maken hun handen de mooiste vormen uit het weerbarstige materiaal hout. In hun handen lijkt hout vloeibaar, kneedbaar en uit hun handen komen planken die wel 90 graden gebogen zijn en naadloos passen in een schip. Houttovenaars zijn het met een fascinerend verhaal.

Dit boek bevat 10 portretten van houtbouwers: 8 Friezen, 1 Hollander en 1 houtbouwer in opleiding. Het vakmanschap wordt gelukkig nog steeds doorgegeven ook al is dat nu mondjesmaat. Slechts een enkele jongere heeft dezelfde passie voor houten schepen als generaties voor hem. Blij toe dat er nog zulke jonge enthousiastelingen zijn, want er varen nog genoeg houten schepen rond. Hun eigenaren willen deze schepen graag in stand houden. Daarvoor zijn vakmannen nodig met liefde en passie voor het ambacht.

In dit boek willen we die passie, het vakmanschap en de liefde van houtbouwers voor houten schepen vastleggen. Steun Stichting Artum bij het vergaren en bewaren van de verhalen. Vakmensen verdienen het dat hun ambacht en hun vakmanschap bewaard blijven voor nu en later. Steun daarom het project Bewaren van Verhalen.